LHC Custo

Achegándonos ao LHC

(Tomado de LHC The Guide 2009)

O custo para a máquina soamente é de arredor de 3000 millóns de euros.

O custo do proxecto total pode desglosarse como sigue:

As colaboracións experimentais son entes individuais, fundados independentemente do CERN. O CERN é membro de cada experimento, e contribúe ao orzamento do material de CMS e LHCb no 20%, 16% para ALICE e 14% para ATLAS. TOTEM é un experimento moito máis pequeno, cun custo en material duns 4,1 millóns de euros, dos cales el CERN proporciona o 30% do orzamento.

AUTORES


Xabier Cid Vidal, Doutor en Física de Partículas (experimental) pola USC. Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembro de 2015. Actualmente está no Depto de Física de Partículas da USC  ("Ramon y Cajal", Spanish Postdoctoral Senior Grants).

Ramon Cid Manzano, profesor de Física e Química no IES de SAR de Santiago de Compostela, e Profesor Asociado no Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais da USC, ata o seu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e é Doutor pola Universidade de Santiago (USC).

CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···