ATLAS

Achegándonos ao LHC

detector ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) é o máis grande detector na Física de Partículas adicado a propósitos xerais (designado para "ver" un amplo rango de partículas e fenómenos producidos nas colisións no LHC). Mide 46 metros de longo, 25 metros de alto e 25 metros de ancho; pesa 7000 toneladas e consiste en 100 millóns de sensorespara medir as partículas que xurdirán das colisións protón-protón no LHC. A primeira peza do ATLAS foi instalada no 2003 e derradeira peza foi baixada en marzo de 2008, completándose así o xigantesco puzzle.

ATLAS outreach

 


ATLAS é unha colaboración mundial que implica a uns 5500 miembro e case 3000 autores científicos de 42 países.

Máis información aquí...

Junto con CMS contribuyó al descubrimiento del bosón de Higgs en 2012-13.

ATLAS podería dar resposta á misteriosa "materia e enerxía escurabuscar dimensión extra no espazo-tempo Está deseñado para ser quen de descubrir novas partículas enovos fenómenos esperados como extensións do Modelo Estándar como a supersimetría, e axudar a coñecer mellor as propiedades doBosón de Higgs  (finalmente descuberto neste detector xunto con CMS en 2012-13).Algúns cálculos aquí ...


ATLAS Live

 

(Tomado de MELTRONX ©2009-2024. A Real Frisco Kid Production Not Affiliated with CERN)


 

En cada Longa Parada (LS) os diversos aceleradores, os detectores e outros dispositivos son obxecto de grandes operacións de mantemento, consolidación e mellora.

Algunhas das melloras realizadas en ATLAS durante a Longa Parada LS2 (2019-2022) foron levadas a cabo nas chamadas Small WheelsT, designados para detectar muóns. Aínda que “small” é unha parte do seu nome, cada roda mide 9 metros de diámetro, e contén 16 capas de detectores cada unha. A New Small Wheels axuda a ATLAS a medidas máis precisas do momento e traxectoria dos muóns creados durante as colisiones .

Os científicos de ATLAS tamén actualizaron o seu sistema de Trigger, que é o responsable da ´rapida filtraxe dos datos provenientes do detector, así como o software que procesa, reconstrúe e analiza os datos. 

[Estos comentarios están tomados de What’s new for LHC Run 3? By Sarah Charley. Symmetry (A joint Fermilab/SLAC publication)]


Con máis detalle podemos ver as melloras realizadas neste detector durante o LS2 na seguinte imaxe:

 

(Image CERN)

Toda a información en ATLAS Upgrades LS2


 

Na imaxe que se mostra ao final da sección DETECTORES móstranse algunhas das realizadas nos detectores máis grandes durante o LS2 (2019-2022).


AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física, licenciado en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···