CMS

Achegándonos ao LHC

CMS (Compact Muon Solenoid) é xunto con ATLAS un detector de "propósito xeral" deseñado para explorar a física na escala do TeV nun amplo rango de partículas e fenómenos producidos nas colisións no LHC. Nela agárdaseatopar resposta a preguntas como: Hai aínda principios fundamentais sen descubrir?  Como podemos resolver o misterio da enerxía escura? Hai dimensións extra no espazo? Como se creou o universo?

Este detector en combinación con ATLAS foi protagonista no descubrimento do bosón de Higgs en 2012-13.

 

O corpo principal do detector CMS é un cilindro multicapa duns 21 m de longo e 16 m de diámetro, cun peso total de máis de 13000 toneladas. A capa máis interior é o silicon-based particle tracker (detector de trazas feito de silicio) rodeado polo scintillating crystal electromagnetic calorimeter (calorímetro electromagnético de cristal escintilador ou de centelleo ), que á súa vez esta cuberto polo sampling calorimeter for hadronssolenoide central superconductor (3,8 Tesla)de 13 m longo e 6 m de diámetro, que permitirá medir o momento das partículas cargadas. No exterior do solenoide están os large muon detectors(grandes detectores de muóns), que están insertados nas pezas de ferro que constitúen o núcleo de retorno do campo magnético.

CMS conta con máis de 4000 físicos de partículas, enxeñieros, informáticos, técnicos e estudantes dun 240 institutos e universidades de máis de 50 países.

Máis información aquí...


Algúns cálculos ...                  


En cada Longa Parada (LS) os diversos aceleradores, os detectores e outros dispositivos son obxecto de grandes operacións de mantemento, consolidación e mellora.

Durante a longa parada LS2, os científicos de CMS reformaron o Pixel Tracker, situado a só 2.9 cm do tubo polo que pasan os feixes de protóns. Arredor de 600 millóns de partículas pasan a través de un 1 cm cadrado deste detector interno cada segundo. Para controlar o número de partículas, os científicos melloraron un detector cercano ao rastreador de píxeles chamado BRIL, que controla as condicións experimentais e axuda aos científicos a calibrar os seus datos.

CMS tamién completou a instalación dos seus detectores Gas Electron Multiplier de novo deseño, os cales detectan muóns cerca do tubo do feixe. Ademais, implementouse novo software para axudar a unha máis rápida flitraxe e procesamento dos datos.

[Estos comentarios están tomados de What’s new for LHC Run 3? By Sarah Charley. Symmetry (A joint Fermilab/SLAC publication)]


Con máis detalle podemos ver as melloras realizadas neste detector durante o LS2 (2019-2022)  na seguinte imaxe: 

(CERN Image)

Toda a información en CMS Upgrades LS2


Na imaxe que se mostra ao final da sección DETECTORES móstranse algunhas das realizadas nos detectores máis grandes durante o LS2 (2019-2022). 

AUTORES


Xabier Cid Vidal, Doutor en Física de Partículas (experimental) pola USC. Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembro de 2015. Actualmente está no Depto de Física de Partículas da USC  ("Ramon y Cajal", Spanish Postdoctoral Senior Grants).

Ramon Cid Manzano, profesor de Física e Química no IES de SAR de Santiago de Compostela, e Profesor Asociado no Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais da USC, ata o seu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e é Doutor pola Universidade de Santiago (USC).

CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···