LHCf

Achegándonos ao LHC

O experimento LHCf (LHC forward está colocado aos dous lados do experimento ATLAS a uns 140 m do punto de interacción (IP1). Os seus dous detectores, feitos de placas de tungsteno e plástico escintilante,poden medir con gran precisión o número e enerxía dos pións neutros e outras partículas producidas nas direccións frontais(forward direction) nas colisións en ATLAS.  

O obxectivo deste experimento é o estudo das seccións eficaces para a producción de partículas neutras xeradas en direccións practicamente paralelas ás dos feixes de protóns ou núcleos.

A producción de pións neutros, fotóns gamma e neutróns será investigada durante a fase inicial do arranque do LHC, a baixa luminosidade (inferior a 1030cm-2s-1).

Este estudo é moi importante para a comprensión das cascadas de partículas producidas na atmosfera como consecuencia das colisión dos Raios Cósmicos de Ultra Alta enerxía. Os métodos utilizados para extraer información da radiación primaria procedente das colisións dos raios cósmicos depende do modelo de interacción suposto. No experimento LHCf pódese acumular nunha poucas horas datos suficientes para ter unha estatística que permita considerar a validez dos modelos. Tamén se pode acceder a radiación procedente das colisións protón-protón en ángulos lixeiramente diferentes aos da dirección de colisión mediante o movemento do detector. 

Os dous calorímetros electromagnéticos, situados a 140 metres a ambos lados do IP1 (ATLAS), consisten nun "sandwich" de material escintilante e tungsteno.

As dimensións de cada un deses calorímetros é de só 10cm x 30cm x 90cm. Un esquema do mesmo móstrase a continuación.


 


As medidas de LHCf, xunto coas de sección eficaz inelástica (TOTEM), son de suprema importancia para a comprensión da evolución das chuvieiras de partículas resultado das colisións dos Raios Cósmicos de Ultra Alta enerxía.


LHCf é o máis pequeno dos seis experimentos oficiais do LHC, e comprende unha colaboración de 22 científicos de 10 institucións en 4 países.

AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física, licenciado en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···