Parámetros LHC

Achegándonos ao LHC

Os valores aquí presentados son esencialmente os que presenta a máquina, pero as reparacións,  melloras e actualizacións nas longas paradas (LS) fan variar lixeiramente alguns deles.

Todos estes parámetros son calculados ou utilizados neste sitio web.


Circunferencia 26659 m
   
Temperatura de operación do dipolo 1,9 K
   
Número total de imáns (dipolos, cuadrupolos ... dodecapolos)
9300
   
Numero de dipolos 1232
   
Número de cuadrupolos 858
   
Agrupamento multipolar magnético básico (Lattice type) FODO 2-in-1
   
Nº de arcos (2450 m lonxitude) 8
   
Nº de agrupamentos FODO por arco 23
   
Nº de seccións rectas (545 m lonxitude) 8
   
Principal sistema de RF 400.8 MHz
   
Voltaxe do Sistema de 400 MHz RF a 7 TeV 16 MV
   
Número de cavidades RF 8 por feixe
   
Enerxía nominal, protóns 7 TeV
   
Momento na collisión 7 TeV/c
   
Momento na inxección 450 GeV/c
   
Enerxía nominal, ións 2,76 TeV/nucleón
   
Pico do campo dipolar magnético 8,33 T
   
Corrente no dipolo principal 11800 A
   
Densidade de enerxía en cada dipolo 500 kJ/m
   
Lonxitude do Dipolo 14,3 m
   
Diámetro interior no dipolo 56 mm
   
Distancia entre eixes no dipolo (1.9 K) 194,00 mm
   
Distancia entre eixes no dipolo (293 K) 194,52 mm
   
Forza horizontal a 8,33 T (capa interna e externa) 1,7 MN/m
   
Composición da aliaxe superconductora Nb_Ti (47% Ti)
   
Máxima corrente sen resistencia (1,9 K e 8,33 T) 17000 A
   
Máxima corrente sen resistencia (1,9 K e 0 T) 50000 A
   
Número de fíos por cable 36
   
Número de filamentos de Nb-Ti en cada fío 6500
   
Bending radius 2803.95 m
   
Mínima distancia entre "bunches". ~7 m
   
Bunch spacing 25 ns
   
Luminosidade 1034 cm-2·s-1
   
Currente no feixe 0,54 A
   
Nº de bunches por feixe de protóns 2808
   
Nº de protóns por bunch (no arranque) 1,15·1011
   
Nº de voltas por segundo 11245
   
Enerxía almacenada no feixe 360 MJ
   
Enerxía almacenada nos imáns 11 GJ
   
Vida media do feixe (Beam lifetime) 10 h
   
Average crossing rate (cruces por segundo) 31,6 MHz
   
Nº de colisións por segundo 600 millóns
   
Ángulo total de cruce (punto de colisión) 300μrad
   
Potencia Radiada por feixe (radiación sincrotrón) ~ 6 KW
   
Emitancia  εn 3,75 μm rad
   
Beta función  β*  0,55 m

AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···