Aviso

Achegándonos ao LHC

Como se indica na páxina de INICIO, o obxectivo principal deste sitio Web é introducir o experimento LHC e presentar algúns cálculos simples relacionados con algúns dos fenómenos que teñen lugar nun acelerador de partículas.

Estes cálculos poden ser usados na aula de secundaria (e en menor medida nas aulas de educación primaria) co fin de estimular a curiosidade dos alumnos e alumnas, tamén para axudarlles a comprender certos conceptos físicos, e como exemplo da relación entre as "frías ecuacións" da Física e o excitante traballo experimental.

Os cálculos que atoparedes aquí están adaptados á Física da Secundaria e en moitos casos soamente son achegamentos aos procedementos matemáticos correctos que obviamente exceden do propósito desta Web.

Se atopades algún erro non dubidedes e facérnolo saber, que tentaremos correxilo tan axiña como sexa posible.

Se precisades unha información máis exhaustiva deberedes ir aos websites relacionados co CERN e os seus exprimento, onde obteredes información máis completa e específica.

Algúns dos datos e informacións, así como imaxes, teñen sido tomado dos diferentes websites do CERN, tendo sido solicitado e concedido o correspondente permiso pola administración do CERN. O uso que se fai neste Sitio Web dos diferentes materiais procedentes das publicaciones producidas por lo CERN segue estrictamente os termos de uso que a este respecto indica o CERN.

O resto das imaxes, gráficas, etc., non feitas polos autores deste sitio web, foron tomadas como de "fair use". Se non é o caso, por favor, fágannolo saber para retiralas de inmediato.

Toda a Bibliografía que foi consultada para cada Sección está indicada na Sección de Referencias

O CERN é unha institución pública que pon a disposición do público a maior parte dos textos e imaxes que aparecen nos seus diferentes sitios Web. Pódese ir á seguinte dirección a fin de verificar a política de Permisos de Copyright do CERN.

 


© Xabier Cid & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es


 

AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física, licenciado en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···