Programa de Diversidade e Inclusión: 25 by 25

Achegándonos ao LHC

Programa de Diversidade e Inclusión: 25 by 25

Ao longo dos anos, en particular desde 2012, o Programa de Diversidade e Inclusión, co apoio da Dirección do CERN, puxo en marcha unha serie de políticas, accións e ensinos importantes e innovadoras para aumentar a concienciación e abordar os prexuízos en relación coa diversidade no lugar de traballo. Con todo, a distribución xeral por sexos entre o persoal e os bolseiros mantívose en torno ao 20% de mulleres durante a última década. O inicio do segundo mandato da Directora Xeral en 2021 era o momento adecuado para probar unha estratexia baseada en obxectivos e dirixida polo liderado, con vistas a acelerar a diversidade de xénero e nacionalidade na poboación de membros empregados do persoal.

25% para finais de 2025

A diversidade é un valor fundamental para o CERN. A súa contorna de traballo rico e colaborativo reúne a persoas de todo o mundo para traballar por un obxectivo común. Reflectir este valor nas súas múltiples dimensións é clave para o CERN como organización internacional, tanto para os seus Estados membros como á comunidade en xeral.

25 by '25 é un esforzo de todo o CERN. O compromiso e os esforzos de cada Departamento, en estreita colaboración co Programa D&I, contribuirán ao progreso xeral. Do mesmo xeito que a colaboración é clave para o éxito científico do CERN, tamén o será neste ámbito.

Na actualización da Estratexia Europea de Física de Partículas 2020 inclúese un compromiso específico neste sentido: "A comunidade de física de partículas comprométese a situar os principios de igualdade, diversidade e inclusión no centro de todas as actividades da comunidade de física"

Obxectivos principais da iniciativa "25 para o 25

  1. Aumentar a porcentaxe de mulleres nos Membros Empregados do Persoal do 21% (ao 31 de decembro de 2020) ao 25% para finais de 2025, cun enfoque particular en STEM;
  2. Mellorar a relación entre a contribución orzamentaria dos Estados membros e a taxa de contratación. Neste contexto, cando a concentración dunha (ou máis) nacionalidades supere o 25% en calquera Departamento ou Grupo departamental, o equipo directivo do Departamento avaliará as necesidades do servizo e se deben realizarse esforzos para diversificar a nacionalidade no futuro.

Tomado de: https://diversity-and-inclusion.web.cern.ch/

AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···