CERN E SOCIEDADE

Achegándonos ao LHC

O CERN, a través do coñecemento que se xera nas súas investigacións desde a Física Fundamental, contribúe ao desenvolvemento de tecnoloxías que dan lugar a importantes aplicacións en diversos campos da sociedade, e de xeito moi relevante nas áreas da saúde e das telecomunicacións.

Neste Sito Web dedicamos un apartado especial á World Wide Web (WWW) , a GRID  e a HADRONTERAPIA, pero outras moitas accións teñen sido xeradas desde o CERN ao longo dos anos. Así, por exemplo, as pantallas táctiles en dispositivos móbiles e informáticos, a PET (tomografía de emisión de positróns), a radiografía a color e 3D, colaboración cosector aeroespacial ou a restauración de obras de arte, son algunhas das principais contribucións tecnolóxicas que se teñen levado a cabo desde o CERN.

Para máis información: Contribute to society (CERN WebSite)

CERN & Society Foundation

AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···