CERN Science Gateway

Achegándonos ao LHC

(Tomado de https://sciencegateway.cern/science-gateway)

CERN Science Gateway é un lugar para explorar o CERN e a ciencia a través de experiencias auténticas, innovadoras e inspiradoras.

É o centro de educación e divulgación del CERN, donde os visitantes son levados a unha viaxe única baseada na proximidad física al CERN, os seus aceleradores, detectores, instalacións e persoas.  
A través de  multimedia, obradoiros prácticos de laboratorio, espectáculos científicos, eventos que unen ciencia e cultura, talleres de creación de prototipos de innovación e visitas a lugares auténticos do CERN, todos eles guiados polo seu persoal, os visitantes de todas as idades e procedencias poden participar nos descubrimentos, a ciencia e as tecnoloxías do CERN.

Este espazo proxecta a visión dun mundo no que a ciencia e a aprendizaxe forman parte da vida de todos.

Un edificio emblemático.


Inspirado na diversidade e a curiosidade intrínsecas ao CERN, o edificio abrangue múltiples elementos, incrustados nun bosque verde.  
Cinco espazos diferentes albergan tres exposicións, dous laboratorios prácticos, un auditorio, unha tenda e un restaurante, todos conectados por unha ponte de 6 metros de altura que cruza a estrada principal fronte ao CERN.
Dous tubos suspendidos reflexan a tecnoloxía punta do complexo de aceleradores do CERN. As formas en bruto e o formigón visto representan o carácter industrial do CERN.

Case 4000 metros cuadrados de paneis solares suministran enerxía ao Science Gateway e a outros edificios do CERN. Un bosque de máis de 400 árbores e 13000 arbustos proporciona un hábitat para animais e plantas. Cando está en funcionamiento o edificio é neutro en emisións de carbono.


Ver en Galería algunhas das propostas exhibidas.

AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física, licenciado en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···