CERN Educación

Achegándonos ao LHC

 CERN Train, Educate an Engage
 

CERN recoñece o importante papel que desempeña o Laboratorio na formación dos futuros científicos e enxeñeiros. O CERN ofrece un entorno único para a aprendizaxe e a formación.


 

 HIGH SCHOOL TEACHERS Programme
O HST Programme foi creado no CERN e forma parte do programa educativo do Directorate Services Unit Education Group.

Desde 1998, CERN organiza este programa residencial de 3 semanas de duración para profesores e profesoras de física de secundaria de todo o mundo. Trátase dunha grande oportunidade para que os profesores de secundaria se reunan, contacten e actualicen os seus coñecementos en física de partículas, as súas tecnoloxías asociadas e outros temas relacionados. Tamén tenta proporcionar aos profesores novas direccións de investigación na área da física e o seu ensino.


S’Cool LAB

S’Cool LAB é unha iniciativa dol CERN para o ensino de Física Moderna ao través de actividades prácticas, dirixidas a estudantes de entre 16-19 anos.


 National Teacher Programmes

   
Los llamados National Teacher Programmes son levados a cabo na lingua materna dos participantes de estados membros do CERN, coa autorización, supervisión e organización do propio CERN.

Higher Education

 


 

CERN organiza programas para estudantes universitarios e mozos e mozas post-graduados no campo da Física de Partículas, Física de Aceleradores e Computación.

CERN Summer Student Programme    Schools of High Energy Physic      CERN Accelerator School      CERN School of Computing (CSC)

CERN Academic Training Programme


Teaching Resources

Presentacións, conferencias gravadas, materiais de traballo, películas, animacións, xogos, pósters, fotos, e ideas para actividasdes prácticas no aula. Todos estes materiais son accesibles de forma libre para propósitos educativos.

 Hands on Particle Physics

 

Este programa é organizado polo European Particle Physics Outreach Group. Cada ano, uns 4000 alumnos de Física do último curso de secundaria de 20 paises reúnense en 70 centros universitarios de Fïsica preto dos seus centros de estudio para participar nun día completo adicado a Física de Partículas. Conferencias dadas por científicos en activo sobre diferentes aspectos da Física de Partículas e algunhas actividades por ordenador estructuran a xornada. Ao final do día todos os participantes fan unha posta en común co resto dos alumnos dos outros países ao través dunha videoconferencia coordinada desde o CERN.


(*) Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias


 


AUTORES


Xabier Cid Vidal, Doutor en Física de Partículas (experimental) pola USC. Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembro de 2015. Actualmente está no Depto de Física de Partículas da USC  ("Ramon y Cajal", Spanish Postdoctoral Senior Grants).

Ramon Cid Manzano, profesor de Física e Química no IES de SAR de Santiago de Compostela, e Profesor Asociado no Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais da USC, ata o seu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e é Doutor pola Universidade de Santiago (USC).

CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···