Premios Nobel

Achegándonos ao LHC

Esta é unha lista de Físicos Premios Nobel que teñen estado relacionados coa Física de Partículas. (Nobelprize.org).


 

1906

Joseph John Thomson (1856-1940)

"En recoñecemento polos seus grandes méritos na investigación experimental e teórica na conducción da electricidade nos gases"

 

 

1908

Ernest Rutherford (1871-1937)
(Laureate in Chemistry)

"Polas súas investigacións na desintegracións dos elementos e na química da substancias radiactivas"

 

 

1918

Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947)

"En recoñecementos polos servizos prestados para o avance da Física co descubrimento dos cuantos de enerxía"

 

 

1921

Albert Einstein (1879-1955)

"Polos seus servizos na Física Teórica, e especialmentef polo su descubrimento da lei do efecto fotoeléctrico"

 

 

1923

Robert Andrews Millikan  (1868-1953)

"Polo seu traballo relativo a carga elemental de electricidade e no efecto fotoeléctrico"

 

 

1927

Charles Thomson Rees Wilson (1869-1959)

"Polo seu método de visualizar o paso da partículas cargadas mediante a condensación de vapor"

 

 

 1932

Werner Karl Heisenberg (1901-1976)

"Pola creación da Mecánica Cuántica, apliación da cal, entre outras, levou ao descubrimento das formas alotrópicas do hidróxeno"

 

 

1933

Erwin Schrödinger (1887-1961)

Paul M.A. Dirac (1902-1984)

"Polo descubrimento dunha productiva nova forma da Teoría Atómica"

  

 

1935

James Chadwick (1891-1974)

"Polo descubrimento do neutrón"

 

 

1936

Carl David Anderson (1905-1991)

"Polo descubrimento do positrón"
 

 

1938

Enrico Fermi (1901-1954)

"Pola súa demostración da existencia de novos elementos radiactivos producidos por irradiación neutrónica, e polos descubrimentos relacionados coas reacción nucleares levadas a cabo con neutróns lentos"

 

 

1939

Ernest Orlando Lawrence ( 1901-1958)

"Pola invención y o desenvolvemento do ciclotrón e os resultados obtidos con él, especialmente respecto aos elementos radioactivos artificiais"

 

 

1945

Wolfgang Pauli (1900-1958)

"Polo descubrimento do Principio de Exclusión, tamén chamado Principio de Pauli"

 

 

 

1948

Patrick Maynard Stuart Blackett (1897-1974)

"Polo seu desenvolvemento do método da cámara de néboa de Wilson , e os seus descubrimentos no campo da física nuclear e radiación cósmica"

 

 

1949

Hideki Yukawa (1907-1981)

"Pola súa predicción da existencia dos mesóns sobre as bases do traballo teórico en forzas nucleares"

 

 

1950

Cecil Frank Powell (1903-1969)

"Polo seu desenvolvemento do método fotográfico no estudo de procesos nucleares e os descubrimentos realizados con ese métodos dos mesóns"

 

 

1951

John Cockcroft (1897-1967)

Ernest Walton (1903-1995)

"Polos seus traballos pioneiros na transmutación de núcleos atómicos mediante partículas aceleradas artificialmente"

  

1954

Walther Bothe (1891-1957)

"Polo método das coincidencias e os descubrimentos realizados con él"

 


  
1957

Chen Ning Yang (1922- )  

Tsung-Dao Lee (1926- )

"Polas sus investigacións nas chamadas leis da paridade, as cales teñen levado a importantes descubrimentos en física de partículas"


 

1960

Donald Arthur Glaser (1926-2013)

"Pola invención da cámara de burbullas"

 

 

1961

Robert Hofstadter (1915-1990)

"Polos seus pioneiros estudos da dispersión de electróns en núcleos atómicos e polos seus descubrimentos da estructura dos nucleóns"

 

 

1963

Eugene Paul Wigner (1902-1995)

"Pola súa contribución á teoría dos núcleos atómicos e as partículas elementais, particularmente a través do descubrimento e aplicación de principios fundamentais de simetría"

 

 

1965

S. Tomonaga (1906-1979)

Julian Schwinger (1918-1994)

Richard P. Feynman (1918-1988)

"Polos seus traballos fundamentais en electrodinámica cuántica, con profundas consecuencias na física das partículas elementais"

  

 

 1968

Luis Walter Alvarez (1911-1988)

"Polas súas decisivas contribucións na física de partículas, en particular o descubrimento dun gran número de resonancias, feitas grazas ao desenvolvemento de técnicas usando a cámra de burbullas de hidróxeno e a análise de datos"

 

 

1969

Murray Gell-Mann (1929-2019 )

"Pola súas contribucións e descubrimentos no campo da clasificación das partículas elementais e as súas interaccións"

 

 

1976

Burton Richter (1931--2018)

Samuel Chao Ch.Ting (1936- )

"Polos seus pioneiros traballos no descubrimento dunha nova clase de partículas elementais pesadas"

  

 

1979

Sheldon L. Glashow (1932- )  

Abdus Salam (1926-1996)

Steven Weinberg (1933--2021)

"Polas súas contribucións á teoría da unificación da interacción feble e electromagnética entre partículas elementais, incluíndo, entre outras, a predicción da corrente neutra feble"

   

 

1980

James Watson Cronin (1931-2016) 

Val Logsdon Fitch(1923-2015)

"Polo descubrimento da violación de principios fundamentais de simetría no decaemento dos mesóns K neutros"

  

 

1984

Carlo Rubbia (1934- )

Simon van der Meer (1925-- 2011)

"Polo descubrimento da violación de principios fundamentais de simetría no decaemento dos mesóns K neutros"

  

 

1988

Leon. M. Lederman (1922-2018)  

Melvin Schwartz (1932-2006)

Jack Steinberger (1921-2020)

"Polo método do feixe de neutrinos e a demostración das estructura de doblete dos leptóns co descubrimento do neutrino muónico"

   

 

1990

J. I. Friedman (1930- )

Henry W. Kendall (1926-1999)

Richard E. Taylor (1929-2018 )

"Polas súas pionerais investigacións relativas á dispersión de electróns por protóns e neutróns, as cales foron de esencial importancia para o desenvolvemento do modelo quark na Física de Partículas"

   

 

1992

Georges Charpak (1924-2010)

"Pola súa invención e desenvolvemento de detectores de partículas, en particular da cámara de fíos proporcional"

 

 

1995

Martin L. Perl (1927-2014) 

Frederick Reines (1918-1998)

"Polos seus pioneiros traballos expermintais na física dos leptóns"

  

 

1999

Gerardus 't Hooft (1946- )  

Martinus J.G Veltman (1931-2021)

"Pola elucidación da estructura cuántica da interacción feble"

  

 

2002

Raymond Davis (1914-2006)

Masatoshi Koshiba (1926-2020)

"Polas súas pioneiras contribucións en astrofísica, en particular na detección de neutrinos cósmicos"

  

 

2004

David Jonathan Gross (1941-)

H. David Politzer (1949-)

Frank Wilczek (1951-)

"Polo descubrimento da liberdade asintótica na teoría da interacción forte"

   

 

2008

Yoichiro Nambú (1921-2015)

Makoto Kobayashi (1944-)

  Toshihide Maskawa (1940-2021)

"Polo decubrimento do mecanismo da rotura espontánea de simetría en física de partículas"  "polo descubrimento da orixe da rotura de simetría que predí a existencia de alomenos tres familias de quarks na natureza"

   

 

2013

François Englert (1932-)

Peter W. Higgs (1929-2024)

"Polo descubrimento teórico do mecanismo que contribúe á nosa comprensión da orixe da masa das partículas subatómicas, e que recentemente foi confirmado polo achádego da partícula fundamental asociada, obtido nos experimentos ATLAS e CMS do acelerador LHC do CERN".

  

 

 

2015

Takaaki Kajita (1959 - )

Arthur B. McDonald (1943 - )

“Polo descubrimento das oscilacións dos neutrinos, que demostra que os neutrinos teñen masa”.

 

 

2021

Giorgio Parissi (1948 - )

"Polo descubrimento da interacción entre o desorde e as fluctuacióne nos sistemas físicos desde a escala atómica ata a planetaria".

 
 

 2023  

Pierre Agostini (1941 - )

Ferenc Krausz (1962 - )

Anne L’Huillier (1958 - )

"Por los métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia"

Aunque no se trata estrictamente de Física de Partículas se incluye en esta sección por tratarse de estudios sobre el electrón (partícula fundamental del Modelo Estándar).


   

 

Poden tamén seren considerados pola súa relación coa Astrofísica estoutros premiados co Nobel:

Victor Franz Hess (1936) "Polo descubrimento da radiación cósmica".

Arno Allan Penzias and Robert Woodrow Wilson (1978) "Polo descubrimento da radiación de fondo cósmico".

John C. Mather and George F. Smoot (2006) "Polo descubrimento da anisotropía e a forma de corpo negro da radiación cósmica de microondas".

 


E relacionados coa Suporconductividade -moi presente no LHC- deben ser mencionados:

Heike Kamerlingh Onnes (1913) " Polas súas investigacións nas propiedades da materia a baixa temperatura que levou, entre outras, a producción de helio líquido".

Lev Davidovich Landau (1962) "Pola súas pioneiras teorías na materia condensada, especialmente no helio líquido".

- John Bardeen, Leon Neil Cooper  John Robert Schrieffer (1972) "Polo seu desenvolvemento conxunto da teoría da superconductividade, usualmente chamada Teoría BCS".

Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg Anthony J. Leggett (2003) "Polas pioneiras contribcucións a teoría dos superconductores e superfluídos".

AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física, licenciado en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···