Máis

Achegándonos ao LHC

The Official String Theory Web Site
Que é a Teoría de Cordas? En que se diferencia da Teoría de partículas? Que xente está traballando nela?
Cosmoλogía
Website en español sobre cosmoloxía.
FAQ sobre Comología
FAQ en español sobre Cosmoloxía .
An introduction to Particle Physics Física de Partículas desde o Rutherford Appleton Laboratory.
PPEP: the Particle Physics Exhibits Project (UK) Presentación interactiva da Física de Partículas para todo tipo de xente.
The ABC's of Nuclear Science
Breve introducción a Física Nuclear.
NBI HEP
WebSite do grupo Experimental High Energy Physics (HEP) do Niels Bohr Institute .
The Future of Physics. Future For All.org
Unha visión sobre o futuro da relación Tecnoloxía- Sociedade.
Elementary Particles
Web incluída no WebSite "A Review of the Universe".
QuarksUnbound
Proxecto dirixido polo DPF da American Physical Society .
CP News - University of Cincinnati CP group

Proporciona informacións sobre a "Violación CP".

The Enabling Grids for E-sciencE
Máis de 240 institutions en 45 paises de todo o mundo formando unha infraestructura tipo Grid para e-Ciencia.
Experimental High Energy Physics - HepWiki
Páxina pública do grupo Experimental High Energy Physics do Niels Bohr Institute.
Quantum Diaries
Website na que físicos de todo o mundo contaran algo deles no Ano Mundial da Física 2005.
Elementary Quantum Physics
Introducción á Física Cuántica para non especialistas, con énfase nas aplicacións.
Nanoreisen - Adventures beyond the decimal
Unha forma moi especial de ver o micro e o nano-cosmos.
Particle Physics Education Sites
Información sobre Websites relacionadas co ensino da Física de Partículas.

AUTORES

Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) pola Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembroe de 2015. Estivo vencellado ao Depto de Física de Partículas da USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), e Profesor Contratado Doutor.  Desde 2023 é Profesor Titular de Universidade nese Departamento (ORCID).

Ramon Cid Manzano, foi profesor de Fïsica y Química no IES de SAR (Santiago - España), e Profesor Asociado nol Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentais da Facultade de Educación da Universidad de Santiago (España), ata oseu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e Doutor pola Universidad de Santiago (USC).(ORCID).


CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

Detector FASER

Detector SND@LHC

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···