Galicia & CERN

Achegándonos ao LHC

Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)

Grupo Experimental de Física de Altas Enerxías (GAES)

Departamento de Física de Partículas 

Universidade de Santiago (USC)


O Grupo Experimental de Física de Altas Enerxías na Universidade de Santiago de Compostela (USC) organiza a investigación científica ao redor de tres Áreas Estratéxicas (SA) que son a base da planificación. Creouse unha liña transversal para debater a estratexia para seguir #ante novas oportunidades en instalacións internacionais. Ademais, a actividade IGFAE divídese nunha sección experimental e unha teórica.

O instituto necesita avaliar continuamente o estado das instalacións internacionais, como o Gran Colisionador de Hadrones (LHC), o Colisionador Lineal Internacional (ILC) e FAIR, buscando novas oportunidades físicas e tomando decisións estratéxicas. Esta liña horizontal ten como obxectivo proporcionar o terreo de debate para decidir a estratexia para estas novas oportunidades.

A física teórica, que traduce o comportamento da natureza nunha linguaxe matemática, é unha das actividades máis fascinantes inventadas pola humanidade. Ao redor da metade dos membros de IGFAE dedícanse á física teórica.

 

Desde a súa fundación, o IGFAE participa nas principais instalacións internacionais e continúa colaborando nos experimentos máis avanzados do mundo.

LHCb Pierre Auger Observatory NEXT GANIL - ACTAR TPC FAIR - R3B LaserPET LIGO


 

AUTORES


Xabier Cid Vidal, Doutor en Física de Partículas (experimental) pola USC. Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembro de 2015. Actualmente está no Depto de Física de Partículas da USC  ("Ramon y Cajal", Spanish Postdoctoral Senior Grants).

Ramon Cid Manzano, profesor de Física e Química no IES de SAR de Santiago de Compostela, e Profesor Asociado no Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais da USC, ata o seu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e é Doutor pola Universidade de Santiago (USC).

CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···