LHC - Novas partículas

Achegándonos ao LHC

Ademais do Bosón de Higgs, ducias de novos hadróns foron descubertos cos datos de colisións no LHC durante o Run1 e Run 2.

A maioría deles foron descubertos no experimento LHCb.

A táboa seguinte mostra os descubrimentos anunciados desde abril de 2012 a xullo de 2022, tomada de Patrick Koppenburg-Website.

Experiment

Particle

Mass [MeV]

Quarks

ATLAS

χb(3P)

10530±10

b¯b

CMS

Ξb(5945)0

5945±3

bsu

LHCb

Λb(5920)0

5919.8±0.7

bud

LHCb

Λb(5912)0

5912.0±0.7

bud

LHCb

D∗J(3000)+,0

3008±4

c¯q

LHCb

DJ(3000)0

2972±9

c¯u

LHCb

D∗J(2760)+

2772±4

c¯d

LHCb

DJ(2740)0

2737±12

c¯u

LHCb

DJ(2580)0

2580±6

c¯u

CMS

X(4140)

4148±7

c¯c(s¯s)

ATLAS

Bc(2S)+

6842±6

¯bc

LHCb

D∗s1(2860)+

2859±27

c¯s

LHCb

Ξb(5955)−

5955.3±0.5

bsd

LHCb

Ξ′b(5935)−

5935.0±0.5

bsd

LHCb

BJ(5970)+,0

5969±6

¯bq

LHCb

BJ(5840)+,0

5863±9

¯bq

LHCb

PNψ(4450)+

4449.8±3.0

c¯cuud

LHCb

PNψ(4380)+

4380±30

c¯cuud

LHCb

X(4700)

4704+17−26

c¯c(s¯s)

LHCb

X(4500)

4506+16−19

c¯c(s¯s)

LHCb

X(4274)

4273+19−9

c¯c(s¯s)

LHCb

D∗3(2760)0

2776±8

c¯u

LHCb

Λc(2860)+

2856+2−6

cud

LHCb

Ωc(3119)0

3119.1+1.0−1.1

css

LHCb

Ωc(3090)0

3090.2+0.7−0.8

css

LHCb

Ωc(3066)0

3065.6+0.4−0.6

css

LHCb

Ωc(3050)0

3050.2+0.3−0.5

css

LHCb

Ωc(3000)0

3000.4+0.4−0.5

css

LHCb

Ξ++cc

3621.4±0.8

ccu

LHCb

Ξb(6227)−

6226.9±2.0

bsd

CMS

χb2(3P)

10524.0±0.6

b¯b

CMS

χb1(3P)

10513.4±0.4

b¯b

LHCb

Σb(6097)−

6095.8±1.8

bdd

LHCb

Σb(6097)+

6098.0±1.8

buu

CMS

B∗c(2S)+

Undetermined

¯bc

CMS

Bc(2S)+

6871.0±1.6

¯bc

LHCb

ψ3(3842)

3842.7±0.2

c¯c

LHCb

PNψ(4457)+

4457+4−2

c¯cuud

LHCb

PNψ(4440)+

4440+4−5

c¯cuud

LHCb

PNψ(4312)+

4312+7−1

c¯cuud

LHCb

Λb(6152)0

6152.5±0.4

bud

LHCb

Λb(6146)0

6146.2±0.4

bud

LHCb

Ωb(6350)−

6349.9±0.6

bss

LHCb

Ωb(6340)−

6339.7±0.6

bss

LHCb

Λb(6070)0

6072.3±3.0

bud

LHCb

Ξc(2939)0

2938.55±0.30

csd

LHCb

Ξc(2923)0

2923.04±0.35

csd

LHCb

Tψψ(6900)

6905±13

c¯cc¯c

LHCb

Tcs1(2900)0

2904±5

c¯ds¯u

LHCb

Tcs0(2900)0

2866±7

c¯ds¯u

LHCb

Ξb(6227)0

6227.1+1.5−1.6

bsu

LHCb

B∗s(6114)0

6114±6

¯bs

LHCb

B∗s(6063)0

6063.5±1.4

¯bs

LHCb

Ds0(2590)+

2591±9

c¯s

CMS

Ξb(6100)−

6100.3±0.6

bsd

LHCb

X(4685)

4684+15−17

c¯c(s¯s)

LHCb

X(4630)

4630+20−110

c¯c(s¯s)

LHCb

Tψs1(4220)+

4220+50−40

c¯cu¯s

LHCb

Tθψs1(4000)+

4003+7−15

c¯cu¯s

LHCb

Tcc(3875)+

3870.01±0.12

cc¯u¯d

LHCb

Ξb(6333)0

6332.7±0.3

bsu

LHCb

Ξb(6327)0

6327.3±0.3

bsu

LHCb

Tac¯s0(2900)0

2892±21

c¯s¯ud

LHCb

Tac¯s0(2900)++

2921±25

c¯su¯d

LHCb

X(3960)

3955±13

c¯c(s¯s)

LHCb

PΛψs(4338)0

4338.2±0.8

c¯csud

AUTORES


Xabier Cid Vidal, Doutor en Física de Partículas (experimental) pola USC. Research Fellow in experimental Particle Physics no CERN, desde xaneiro de 2013 a decembro de 2015. Actualmente está no Depto de Física de Partículas da USC  ("Ramon y Cajal", Spanish Postdoctoral Senior Grants).

Ramon Cid Manzano, profesor de Física e Química no IES de SAR de Santiago de Compostela, e Profesor Asociado no Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais da USC, ata o seu retiro en 2020. É licenciado en Física e en Química, e é Doutor pola Universidade de Santiago (USC).

CERN


CERN WEBSITE

CERN Directory

CERN Experimental Program

Theoretical physics (TH)

CERN Experimental Physics Department

CERN Scientific Committees

CERN Structure

CERN and the Environment

LHC


LHC

Detector CMS

Detector ATLAS

Detector ALICE

Detector LHCb

Detector TOTEM

Detector LHCf

Detector MoEDAL

 


NOTA IMPORTANTE

Toda a Bibliografía que foi consultada para esta Sección está indicada na Sección de Referencias

 


© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es  | SANTIAGO |

···